DERGİ YAZILARI
Dünden Bugüne Kitap-lık
YKY’nin kitap tanıtım dergisi olarak Eylül 1993’te çıktı ve bir süre ücretsiz dağıtıldı. 1997’ye dek kitap tanıtma, eleştiri, deneme, inceleme, değini yazılarıyla kitap evreninde olup bitenleri yakından izledi. 1998’den sonra mevsimlik (üç aylık), 2000’den sonra da iki aylık, hacimli bir edebiyat dergisiydi. 2003’te içeriği ve tasarımı yenilenerek “aylık edebiyat dergisi” oldu. 2005’e dek ekler verdi, yurt genelinde gazete bayilerinde satıldı; 1980’lerden sonra on binden çok satan tek edebiyat dergisi unvanını aldı. On yıl süren YKY Şiir Yıllığı armağanlarıyla şiir ortamını etkiledi. Eylül 2012’de tekrar “iki aylık edebiyat dergisi” oldu.
Son on yılda içeriği ve biçimiyle, seçiciliği ve özeniyle, “iyi edebiyat okuru”nu gözeten tutarlı çizgisiyle etkisini, gücünü iyice duyurdu. Dosya ve Babil Kulesi gibi kalıcı bölümleriyle, şiir, öykü, deneme, eleştiri, inceleme, anı, günlük, gezi yazısı, mektup, söyleşi türlerine dengeli ve geniş bir biçimde yer vermesiyle öne çıktı. Gelenekçi-yenilikçi, yerli-yabancı, doğulu-batılı, yaşlı-genç ayrımı yapmadan, derinlikli, kuşatıcı, özgürlükçü ve etkili olma çabalarıyla günümüz edebiyat dergiciliğine yön verdi.
Kitap-lık, kitapseverlerin dergisi olmayı sürdürüyor.
Eleştiride Öznellik 2
Sayı: 106 / Haziran 2007
                              Anasayfa
            
                         Kitaplar
     
                Çeviriler
        
Dergi Yazıları
Manganelli'yle olanaksız bir söyleşi
Sayı: 62 / Haziran 2003
Giorgio Manganelli
Düzyazının ince sesisini duyuran yazar
Sayı: 53 / Haziran 2002
uy ya da öl
Sayı: 55 / Eylül-Ekim 2002
Ölü Sözcükler
Sayı: 58 / Şubat 2003
Bir gemi yolculuğu
Sayı: 137 / Nisan 2010
Bir Bilinç Akışı Denemesi
Sayı: 169/ Eylül-Ekim 2013

Şadan KARADENİZ    iletişim e-mail: shadan@ada.net.tr

SÖYLEŞİ
Yazın Uçurumunun Kıyısında
Nursel Duruel:Şadan Karadeniz'le söyleşi
Kitaplık Sayı:41/Mayıs-Haziran 2000
Kıyı-kültür sanat dergisi Sayı:292 (Kasım-Aralık 2014)
Ahmet ÖZER Sayfa 24
Atardamar/ Dilleri Dilimize Dönüştüren Bir Çevirmen Şadan Karadeniz